Usein kysytyt kysymykset ammattipätevyydestä ja koulutuksista

 • Ketä ammattipätevyys koskee tavaraliikenteessä?

  Ammattipätevyyskoulutus koskee lähtökohtaisesti kaikkia C-luokan ajo-oikeuden omaavia. Tästä johtuen vaatimus koskee kuorma-autonkuljettajien lisäksi esimerkiksi liikennetraktorin kuljettamista, silloin, kun siihen tarvitaan C-luokan ajo-oikeus. Pääsäännöstä on annettu lainsäädännössä muutamia vähäisiä poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ilman ammattipätevyyttä ovat mahdollisia.

 • Entä henkilöliikenteessä?

  Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia D1- tai D-luokan ajo-oikeuden omaavia henkilöitä.

  Samassa taloudessa asuvia saa kuljettaa linja-autolla ilman ammattipätevyyttä, kun linja-auto on jonkun heistä omistuksessa.
   

 • Mistä koulutusta saa?

  Ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavat TraFin ja OPM:n hyväksymät koulutuskeskukset TraFin hyväksymillä koulutusohjelmilla.
   

 • Ajan päätyökseni kuorma-autoa ja silloin tällöin linja-autoa. Tarvitseeko minun käydä koulutuspäivät sekä tavara- että henkilöliikenteessä?

  Henkilöliikenteen koulutuspäivä käy tavaraliikenteen päiväksi ja päinvastoin eli yksi 35 tuntia päivittää molemmat luokat. Yksi päivistä on oltava ennakoivan ajon koulutusta.
   

 • Ajan ammatikseni yksityisliikenteeseen rekisteröityä kuorma-autoa. Koskeeko ammattipätevyyskoulutus vain ammattiliikenteessä toimivia kuljettajia? Onko minun osallistuttava koulutuksiin?

  Ammattipätevyyttä ei ole rajattu millään tavoin siihen, onko ajoneuvo rekisteröity ammatti- vai yksityisliikenteeseen, joten ammattipätevyys- ja koulutusvaatimus koskee myös sinua, jos ajat muita kuin yksityisiä ajoja.
   

 • Yrityksessämme on kuorma-auto, jolla varastomiehemme käyvät yrityksen asioilla vain 2–4 kertaa viikossa. Tarvitseeko heillä olla ammattipätevyys voimassa?

  Kyllä tarvitsee, mikäli henkilö ei hae tavaroita, joita hän työssään tarvitsee. Jos henkilö hakee tavaroita varastoon tai muuten yrityksen käyttöön, niin hänellä tulee olla ammattipätevyys.
   

 • Voiko yrityksen huoltohenkilökunta viedä linja-autoyrityksessä linjalla rikkoutuneen linja-auton tilalle toista linja-autoa ilman ammattipätevyyttä?

  Henkilöillä tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys. Vain koeajo ajoneuvon korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä on sallittu ilman ammattipätevyyttä.
   

 • Olen töissä rengasliikkeessä rengasasentajana. Haen keskimäärin kerran viikossa kuorma-autolla renkaita keskusvarastolta. Koskeeko ammattipätevyysvaatimus minua?

  Ammattipätevyyskoulutusvaatimus koskee myös sinua.
   

 • Tuleeko kunnan työntekijöillä olla voimassa ammattipätevyys, vaikka he ajavat vain kunnan omia ajoja – kuljettavat henkilöitä ja erilaista tavaraa sekä esim. auraustoiminta?

  Kyllä kuljettajilla tulee olla voimassa oleva ammattipätevyys. Säädöksissä määritelty vapautus joka koskee ajoneuvon kuljettamista muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa tarkoittaa käytännössä henkilökohtaisia ajoja. Näin ollen myös kunnan, kuntayhtymien, kaupunkien, energialaitoksien yms. julkisyhteisöiden kuljettajat kuuluvat ammattipätevyyden piiriin.
   

 • Mikä tarkoitus tällä koulutuspakolla oikein on?

  Ammattipätevyyskoulutuksen tarkoituksena on edistää liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä tukea kuljettajan ammatillisia valmiuksia ja työssä jaksamista. Kuljettajan työn arvostuksen nostaminen on myös keskeinen koulutusvaatimuksen tavoite.
   

 • Sisältyykö koulutuksiin pakollisia osioita tai kokeita?

  Viidestä jatkokoulutuspäivästä yhden on oltava ns. ennakoivan ajon koulutus. Muut päivät voidaan valita TraFin hyväksymistä koulutuspäivistä kuljettajan tarpeiden mukaisesti. Koulutuspäiviin ei sisälly koetta.
   

 • Olen nyt käynyt kaikki 5 direktiivipäivää ja ammattipätevyyteni päättyy vuoden päästä. Milloin minun kannattaa hakea jatkoa ammattipätevyydelle?

  Jatkokoulutuspäivät kannattaa käydä hyvissä ajoin, mutta jatko ammattipätevyydelle kannattaa hakea vasta kuusi kuukautta ennen nykyisen päättymistä. Silloin seuraava viisivuotisjakso käynnistyy nykyisen päättymisestä. Jos otat merkinnän aiemmin, uusi viisivuotisjakso alkaa viimeksi käydyn koulutuksen koulutuspäivästä. 
   

 • Millä tavalla ammattipätevyys todistetaan poliisille maantievalvonnassa?

  Ammattipätevyys todistetaan erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ottamalla merkintä ammattipätevyydestä ajokorttiin.
   

 • Millä aikataululla jatkokoulutukset on käytävä?

  Ammattipätevyyden jatkokoulutus käydään viiden vuoden jaksoissa. Kukin viisivuotisjakso sisältää viisi koulutuspäivää. Päivät voidaan käydä erillisinä esimerkiksi päivä vuodessa.

  Uusille kuorma- ja linja-autonkuljettajille viisivuotisjakso käynnistyy perustason ammattipätevyystodistuksen päivämäärästä.
   

Lähteet: TraFi, SKAL Eino Simonen

Lisää kysymyksiä ja vastauksia Trafin sivulta.

Suosittele meitä

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

» KOULUTUSKALENTERI «

Linkkiä painamalla koulutuskalenteri aukeaa uuteen ikkunaan

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!