C1-luokan ajokorttikoulutus

C1-luokka, johon kuuluvat;

a) muut kuin D1- tai D-luokan ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa C1-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 18 vuotta.

Opetuksen vähimmäismäärät ovat:

1. jos oppilaalla on vähintään B-luokan ajo-oikeus, mutta ei ammattipätevyyttä, 2 teoriatuntia, 3 ajo-opetustuntia (1h maantieajoa) ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

2. jos oppilaalla on ammattipätevyys, 1 tuntia täydentävää teoriaopetusta, 2 tuntia täydentävää ajo-opetusta ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

Kohdan 2 mukaisessa opetuksessa on täytyttävä Vna ajokorteista määritellyt aika- ja opetusmäärävaatimukset perustason ammattipätevyyden osalta, jotta oppilas olisi oikeutettu täydentäviin määriin.

Suosittele meitä

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

» KOULUTUSKALENTERI «

Linkkiä painamalla koulutuskalenteri aukeaa uuteen ikkunaan

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!