C-luokan ajokorttikoulutus

C-luokka, johon kuuluvat;

a) muut kuin D1- tai D-luokkaan kuuluvat ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja jotka on suunniteltu tai valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä

b) ajoneuvoyhdistelmät, joissa on tähän luokkaan kuuluva vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajo-oikeuden saava on täyttänyt 21 vuotta tai, jos henkilöllä on muu kuin nopeute-tusti suoritettu kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys, 18 vuotta.

Opetuksen vähimmäismäärät ovat:

1. jos oppilaalla on vähintään B-luokan ajo-oikeus, mutta ei ammattipätevyyttä, 12 teoriatuntia, 10 ajo-opetustuntia (2h maantieajoa) ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

2. jos oppilaalla on vähintään C1-luokan ajo-oikeus, mutta ei ammattipätevyyttä, 10 teoriatuntia, 7 ajo-opetustuntia (1h maantieajoa) ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

3. jos oppilaalla on vähintään C1E-luokan ajo-oikeus, mutta ei ammattipätevyyttä, 10 teoriatuntia, 7 ajo-opetustuntia (1h maantieajoa) ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

4. jos oppilaalla on ammattipätevyys, 1 tuntia täydentävää teoriaopetusta, 2 tuntia täydentävää ajo-opetusta ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

Kohdan 3 mukaisessa opetuksessa on täytyttävä Vna ajokorteista määritellyt aika- ja opetusmäärävaatimukset perustason ammattipätevyyden osalta, jotta oppilas olisi oikeutettu täydentäviin määriin.

Suosittele meitä

Koulutukseen ilmoittautuminen: 

» KOULUTUSKALENTERI «

Linkkiä painamalla koulutuskalenteri aukeaa uuteen ikkunaan

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!